Ο ρόλος

Ως Store Concept Designer είσαι ένα δυναμικό μέλος της ομάδας που σχεδιάζει νέα ή προς ανακαίνιση καταστήματα και προτείνει σχεδιαστικές λύσεις σε ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου, πάντα σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους της εταιρείας.

 

Τα καθήκοντα

 • Συμβολή στη δημιουργία και συνεχή βελτίωση του Coffee Island Store Concept
 •  Δημιουργία προσχεδίου των νέων και προς ανακαίνιση καταστημάτων
 • Δημιουργία τρισδιάστατης μελέτης και σύνταξης τευχών εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Coffee Island Store Concept
 • Διερεύνηση και σχεδιασμός νέων εφαρμογών, ειδικά αντικείμενα και νέα υλικά,  για τα καταστήματα του δικτύου και για τις εταιρικές εγκαταστάσεις, βάσει των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών τους.
 • Μελέτη των τάσεων της αγοράς, φέρνοντας στην ομάδα νέες ιδέες και καινοτόμα στοιχεία σχεδιασμού

 

Εκπαίδευση και Εμπειρία

 • Πτυχίο Αρχιτεκτονικής ή Interior Design
 • Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό & την κατασκευ

 

Γνώσεις και δεξιότητες

 • Άριστη γνώση προγραμμάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 3DS Max και Autocad, επιθυμητή γνώση Archicad
 • Πολύ γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας Photoshop και MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Εχεμύθεια, συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Θα αξιολογηθούν υποψήφιοι με μόνιμη έδρα κατοικίας Πάτρα ή Αθήνα

 

Τι σου προσφέρουμε

 • Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Ολοκληρωμένο πλάνο προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική  ασφάλιση
 • Φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές. Θα γίνει επικοινωνία για συνέντευξη, με τους υποψηφίους των οποίων το προφίλ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης.

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share