Ο Όμιλος Helios Hotels & Resorts, επιθυμεί να προσλάβει

Αρχιτέκτονα – Interior designer

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Αρχιτέκτονα Ανώτατης Σχολής
Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση AutoCAD 2D, 3D Studio Max, Photoshop
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικότητα
Δυνατότητα απασχόλησης εκτός Νομού Αττικής

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share