Το αρχιτεκτονικό γραφείο KAAF – Kitriniaris Associates Architecture Firm αναζητά αρχιτέκτονα/ισσα για συνεργασία με τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

–        Πτυχίο Αρχιτεκτονικής

–        Εμπειρία δύο εως πέντε (2-5) έτη

–        Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής & Επίβλεψη

–        Γνώση ΝΟΚ & Διαδικασία Αδειοδοτήσων

–        Γνώση Archicad 2D&3D – BIM & Teamwork

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο [email protected], με αναφορά στο θέμα του email: “Junior Architect Application – Name”, τα εξής:

–        Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1 σελίδα Α4)

–        Βιογραφικό Σημείωμα (2 σελίδες Α4)

–        Portfolio (10mb max size)

//

KAAF – Kitriniaris Associates Architecture Firm is looking for a Junior Architect with the following skills to join our team in Athens:

–        Diploma in Architecture

–        2-5 year of working experience

–        Concept, Final, Detail Design & Supervision

–        Licensing & Documentation Skills

–        Knowledge of Archicad 2D&3D – BIM & Teamwork

Please send us an email at [email protected] with reference to the email subject: “Senior Architect Application – Name”, the following material

–        Letter of Intent (1 A4 page size)

–        CV (2 A4 page size)

–        Portfolio (10mb max size)

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share