Το γραφείο oiko-architects προσκαλεί αρχιτέκτονες με εργασιακή εμπειρία άνω των 7 ετών.
Ζητείται ικανότητα διεύθυνσης μελετών Εφαρμογής, καλός χειρισμός του Autocad, γνώση των Revit και SketchUP.

Παρακαλούμε για την αποστολή CV και portfolio -pdf, max 10MB- στη διεύθυνση contact@oiko-architects.gr

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share