Η Geotopo Engineers, με έδρα την Κηφισιά και γραφεία σε Κύθηρα και Κρήτη, αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία.

Κύριες αρμοδιότητες θέσης:

Αρχιτεκτονική σύνθεση- Προμελέτη
Έκδοση αδειών
Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας
Προετοιμασία και διενέργεια παρουσιάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

Προϋπηρεσία σε σύνθεση- εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων
Άριστη γνώση ΝΟΚ
Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D και 3D όπως REVIT, AUTOCAD, ARCHICAD

Επιθυμητά Προσόντα:

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξια
Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 3DS MAX

Δεξιότητες:

Κριτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα
Διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
Οργανωτικές ικανότητες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Τι προσφέρουμε:

Δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
Φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα
Έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη
Περιοδικά επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού
μας

Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]

Geotopo Engineers, with headquarters in Kifissia and offices in Kythira and Crete, is looking for an Architect for permanent collaboration.

Main position responsibilities:

Architectural composition – Preliminary study
Issuance of building permits
Participation in work meetings
Preparing and conducting presentations

Necessary qualifications:

Prior experience in composition- preparation of building project studies
Excellent knowledge of Greek Building Regulations (NOK)
Excellent knowledge of 2D and 3D design programs such as REVIT, AUTOCAD, ARCHICAD

Desired Qualifications:

Previous work experience on construction sites
Knowledge of design programs 3DS MAX

Skills:

Critical thinking and team spirit
Time management and multitasking ability
Organizational skills and adherence to schedules
Flexibility and Adaptability

We offer:

Dynamic and creative work environment
Friendly working atmosphere
Emphasis on professional development
Periodic training seminars as part of the continuous training of our staff

Send CV and portfolio to: [email protected]

Tagged as: architect

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share