Η Εταιρεία «Royal Investments Group I.K.E» με έδρα στη Γλυφάδα αναζητά
Πολιτικό Μηχανικό πλήρους απασχόλησης με δικαίωμα υπογραφής και εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στη μελέτη-επίβλεψη τεχνικών έργων.

Αρμοδιότητες

  • Επίβλεψη, συντονισμός & διαχείριση εργοταξίου
  • Επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη των έργων
  • Σύνταξη αναφορών,  χρονοδιαγραμμάτων, επιμετρήσεων, κοστολογήσεων
  • Εμπειρία στην έκδοση αδειών
  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού,  απαραίτητη η σφραγίδα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας & Η/Υ (MS Office, Autocad)
  • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
  •  Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή CV στο [email protected] και στο [email protected]

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share