Η ομάδα μας μεγαλώνει και αναζήτουμε νέους συνεργάτες.

Senior Architect
• 7+ ‘ετη εμπειρίας σε όλες τις φάσεις του έργου, 2+ έτη προϋπηρεσίας στο χώρο της κατασκευής.
• Άριστη γνώση: Autocad, MS Office.
• Ικανότητα διαχείρισης ομάδας έργου.
• Ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση.
• Επίλυση κατασκευαστικών λεπτομερειών.
• Επικοινωνιακή ικανότητα.
• Άριστη γνώση ΝΟΚ.
• Εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών.
• Φορολογικά αδείας.
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Technical Architect
• 10+ έτη εμπειρίας σε μελέτες εφαρμογής και κατασκευαστικά σχέδια.
• Άριστη γνώση: Autocad, MS Office
• Επίλυση κατασκευαστικών λεπτομερειών .
• Οργανωτικότητα και διαχείριση ομάδας έργου.
• Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
• Σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
• Επικοινωνιακή ικανότητα.
• Λήψη/ αξιολόγηση προσφορών.
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Interior Designer
• 5+ έτη εμπειρίας.
• Άριστη γνώση: Autocad, Rhino ή Sketchup, Lumion, MS Office
• Συνθετική ικανότητα.
• Επίλυση κατασκευαστικών λεπτομερειών .
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή CV και Portfolio: contact@gavalasarchitects.gr

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share