Το αρχιτεκτονικό γραφείο MTArchitects | Massouridis Theodoraki αναζητά:

– αρχιτέκτονες με ιδιαίτερη ευχέρεια και εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες  κτιριακών έργων σε όλα τα στάδια.

Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν:

– εμπειρία σε συντονισμό project και μελετών, αδειοδοτήσεων και σε μελέτη εφαρμογής

– άριστη γνώση AutoCad,

– γνώση ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών

– ευχέρεια σε concept design, sketching, παρουσιάσεις, προμέλετη-οριστική μελέτη έργων

– ευχέρεια σε SketchUp, Rhino, VRay, Revit

– γραφιστικές δυνατότητες με χρήση Photoshop, Corel, Illustrator

Παρακαλώ στείλτε μας το cv και portfolio σας στο info@mtarchitects.gr

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share