Το αρχιτεκτονικό γραφείο S-Archetype στην Καλλιθέα, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό & την κατασκευή boutique hotel & residential projects, αναζητά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ – ΤΕΙ), εργοταξιακής εμπειρίας σε κτιριακά έργα για πλήρη απασχόληση σε εργοτάξια στην Αττική αλλά και ανά την Ελλάδα.

Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσία, σε υπεύθυνο ρόλο, σε κατασκευή και εμπειρία διαχείρισης έργου

Εμπειρία στη διαχείριση έργου από την μελέτη μέχρι την κατασκευή {προμετρήσεις & επιμετρήσεις εργασιών, έρευνα υλικών & προμηθευτών, συντονισμός συνεργείων- υπεργολάβων, επίβλεψη εργασιών κλπ}

Απαραίτητη γνώση ΝΟΚ, κανονισμών και διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών
Καταγραφή στοιχείων ημερησίως
Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου
Έλεγχος ποιότητας κατασκευής, παραλαβές υλικών, πιστοποιήσεις εργασιών
Κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και συνέπεια, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Τήρηση φωτογραφικού αρχείου εργοταξίου
Επιθυμητές Γνώσεις:

Άνεση στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων {Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY}
Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Microsoft Office
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Θα Εκτιμηθεί Εμπειρία:

Σε κατάρτιση συμβάσεων υποχρεώσεων αναφορών Technical Due Diligence
Προϋπολογισμούς & χρονοδιαγράμματα έργου

 

 

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share