Το αρχιτεκτονικό γραφείο RKITEKTS προσκαλεί Έμπειρους και Νέους Αρχιτέκτονες για συνεργασία σε ενδιαφέροντα νέα έργα που αναλαμβάνει. Οι δεξιότητες που θα εκτιμηθούν ανάλογα με τη θέση εργασίας είναι οι παρακάτω:

Ευχέρεια στη σύνθεση έργων υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων και προδιαγραφών (οικιστικά και επαγγελματικά κτήρια μικρής και μεγάλης κλίμακας, έργα φιλοξενίας, ειδικά κτήρια, διατηρητέα, κλπ..),
Επεξεργασία μελετών εφαρμογής,
Άριστη γνώση παραγωγής και επεξεργασίας τρισδιάστατων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων,
Γνώση προγραμμάτων ΒΙΜ,
Γνώση ΝΟΚ,
Εμπειρία στη μελέτη εσωτερικών χωρών,
Εμπειρία επίβλεψης κατασκευής,
Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας,
Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν Bιογραφικό & Portfolio στη διεύθυνση [email protected] 

Tagged as: architect, junior architect, senior architect

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share