Στην ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Δομικών Έργων για τη θέση του υπεύθυνου εργοταξίων σε νησί των Κυκλάδων.

Πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος μηχανικός :
Θα έχει την ευθύνη οργάνωσης του εργοταξίου
Θα αξιολογεί και θα επιλέγει υπεργολάβους
Θα συντάσσει προμετρήσεις και επιμετρήσεις
Θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις συμβατικές υποχρεώσεις των συνεργατών και εμπλεκόμενων μερών (μελετητές, υπεργολάβοι, προμηθευτές)

Απαιτήσεις :
Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή μηχανικού δομικών έργων
Εργοταξιακή προϋπηρεσία (όχι απαραίτητη)
Γνώση χειρισμού MS Office
Γνώση χειρισμού Autocad
Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών.
Όρεξη για δουλειά
Η γνώση ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε :
Υψηλό ανταγωνιστικό μισθό
Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
Δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Αυτοκίνητο, τηλέφωνο

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share