Απαραίτητα προσόντα:

-1+ επαγγελματική εμπειρία στον τομέα σχεδιασμού ή κατασκευής

-Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων για αρχιτεκτονικό και τρισδιάστατο σχεδιασμό (autocad, sketch up, lumion)

-Γνώση προγραμμάτων γραφιστικής και παρουσίασης (photoshop, indesign)

-Στοιχεία όπως η δυνατότητα επικοινωνίας, η συνεργασιμότητα, η ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και η υπευθυνότητα, θα αποτελέσουν κρίσιμα σημεία για τη συνεργασία

Tagged as: architecture, autocad, design, interior, lumion, sketchup

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share