Η ομάδα μας μεγαλώνει και αναζητούμε Junior Architect για πλήρη απασχόληση. Πρόκειται για θέση εργασίας εντός γραφείου, όχι εξ αποστάσεως συνεργασία. Η έδρα του γραφείου βρίσκεται στα Χανιά. Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων υπό την καθοδήγηση πιο έμπειρων αρχιτεκτόνων. Θα αναλάβει καθήκοντα που αφορούν σε αρχιτεκτονικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής, κατασκευή μακετών, δημιουργία και διεξαγωγή παρουσιάσεων

Προσόντα:

Σχεδιαστική ικανότητα
Καλή γνώση AutoCAD, Sketchup/VRay, Photoshop

Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Σχολής

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share