Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να έχει Σπουδές Αρχιτεκτονικής, 1-3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, Άριστες γνώσεις Autocad, Δεξιότητες 3D (Sketchup, V-ray, 3D Studio Max, walkthrough animations etc.), Γνώσεις ΝΟΚ. Θα εκτιμηθεί η παρουσίαση Portfolio

Tagged as: architect

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share