Αρχιτεκτονική Εταιρεία με έδρα στο Παγκράτι, ζητά αρχιτέκτονα με εμπειρία επτά (7) ετών
τουλάχιστον σε όλα τα στάδια αρχιτεκτονικής μελέτης (προμελέτη, οριστική, εφαρμογής).

Απαραίτητα επιπλέον προσόντα:

– πολλή καλή γνώση ελληνικής νομοθεσίας με έμφαση στα τουριστικά
– τουλάχιστον ενός χρόνου εξοικείωση με το ArchiCAD
– πολλή καλή γνώση αγγλικών.

Ενασχόληση με interior design θα συνεκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο info@archiplus.biz  και τηλέφωνο επικοινωνίας  210 3636857.

Tagged as: architect

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share