Το αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Architects & Associates αναζητά αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση στην Αθήνα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις :
-τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας,
-άριστη γνώση Autocad 2D και Adobe Creative Suite,
-εμπειρία σε ευρύ φάσμα φάσεων σχεδιασμού και κατασκευής.

Θα εκτιμηθούν:
-γνώση ΝΟΚ
-ευχέρεια Autocad 3ds Max/ Rhino 3D

Μπορείτε να στείλετε το CV και το portfolio σας στο [email protected] [Θέμα: ‘Architect’].

 

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share