Το αρχιτεκτονικό γραφείο MTArchitects | Massouridis Theodoraki αναζητά:

senior architect  6 ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε αρχιτεκτονικές μελέτες  κτιριακών έργων σε όλα τα στάδια.

Επιθυμητά προσόντα:

– η εμπειρία σε συντονισμό project και μελετών, αδειοδοτήσεων και σε μελέτη εφαρμογής

– η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και κυρίως AutoCad,

– η γνώση ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών

junior architect  3 ετούς τουλάχιστον εμπειρίας

Επιθυμητά προσόντα:

– η ευχέρεια σε παρουσιάσεις concept design,  σε προμελέτη-οριστική μελέτη έργων

– η εμπειρία σε Interior Design, παρουσιάσεις, υλικά, τεύχη προδιαγραφών

– η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και κυρίως AutoCad, και ευχέρεια σε SketchUp, Rhino, VRay, Revit

– οι γραφιστικές δυνατότητες με χρήση Photoshop, Corel, Illustrator

Παρακαλώ στείλτε μας τα cv και portfolio σας στο [email protected]

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share