Αναζητούμε ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ με:

1.

– εμπειρία και άριστη γνώση μελέτης εφαρμογής

– άριστη γνώση Autocad

2.

– 4+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε όλες τις φάσεις ενός έργου

– άριστη γνώση Autocad

– καλή γνώση NOK

– δεξιότητες παρουσίασης και πολύ καλή γνώση Photoshop, Corel ή Illustrator

– γνώση σε 3d σχεδιασμό και render θα εκτιμηθεί

 

cv&portfolio: info@mtarchitects.gr

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share