Αναζητούμε Αρχιτέκτονα για την ομάδα μας!

  • πτυχίο Αρχιτεκτονικής
  • 2 κατ’ ελάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας
  • άριστη γνώση Autocad / Archicad / Sketchup VRay
  • θα εκτιμηθεί η γνώση ΝΟΚ

Μπορείτε να μας στείλετε CV + Portfolio (έως 15 MB) στο e-mail: ant.arch.athens@gmail.com

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share