Το αρχιτεκτονικό γραφείο KAAF – Kitriniaris Associates Architecture Firm αναζητά αρχιτέκτονα/ισσα με master στην εσωτερική διακόσμηση για συνεργασία με τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

–        Πτυχίο Αρχιτεκτονικής με Master Διακοσμητικής / Πτυχίο Διακοσμητικής

–        Εμπειρία τουλάχιστον δυο – πέντε (2-5) ετών

–        Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής & Επίβλεψη

–        ‘Αριστη γνώση Archicad 2D&3D – BIM & Teamwork

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο info@kaaf.gr, με αναφορά στο θέμα του email: “Interior Architect Application – Name”, τα εξής:

–        Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1 σελίδα Α4)

–        Βιογραφικό Σημείωμα (2 σελίδες Α4)

–        Portfolio (10mb max size)

//

KAAF – Kitriniaris Associates Architecture Firm is looking for an Architect with a Master in Interior Design with the following skills to join our team in Athens:

–        Diploma in Architecture with Master in Interior Design / Diploma in Interior Design

–        2- 5  years of working experience

–        Concept, Final, Detail Design Stages & Supervision

–        Excellent Knowledge of Archicad 2D&3D – BIM & Teamwork

Please send us an email at info@kaaf.gr with reference to the email subject: “Interior Architect Application – Name”, the following material

–        Letter of Intent (1 A4 page size)

–        CV (2 A4 page size)

–        Portfolio (10mb max size)

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share