Ζητείται Interior Architect/Designer με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 5 χρόνων πάνω σε μελέτες ξενοδοχείων και κατοικιών (σε όλα τα στάδια της μελέτης).

Υποχρεωτική η άριστη γνώση Αutocad, Adobe Suite (InDesign, Photoshop) και 3D προγράμματος (3Ds Max ή Rhino). Απαραίτητη η χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή δείγματος δουλειάς και βιογραφικού στο info@idlaboratorium.gr

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share