Το γραφείο MARI GOGA Architecture ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία 2-4 έτη, για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα είναι η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d (Αutocad) και 3d (Sketch Up εναλλακτικά Rhino ή 3D Studio max και Vray), Adobe Suite καθώς και γνώση αγγλικών.

H γνώση του ΝΟΚ και εν γένει των κανονισμών και της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών καθώς και η γνώση Revit θα εκτιμηθούν.

Παρακαλούμε να στείλετε τα βιογραφικά σας συνοδευόμενα από ενδεικτικό δείγμα δουλειάς στο: info@marigoga.com

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share