Το αρχιτεκτονικό γραφείο A&S ARCHITECTS αναζητά για μόνιμη συνεργασία αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες σύνθετων κτιριακών έργων, ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση και στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε όλα τα στάδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την κατασκευή (concept-προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής) για έργα διαφόρων κλιμάκων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

_πτυχίο Αρχιτεκτονικής
_εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε όλες τις φάσεις μελετών
_άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων: AutoCAD, 3D Studio Max – VRay (προτιμάται, εναλλακτικά Rhinoceros – Lumion), Revit, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator,
_καλή γνώση Αγγλικών,
_καλή γνώση του ΝΟΚ θα εκτιμηθεί,
_ομαδικό πνεύμα και επικοινωνία.

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Αποστολή βιογραφικού και
Αποστολή portfolio (PDF format – max 10MB), με σύντομη περιγραφή της συμμετοχής σε κάθε έργο στο email: info@asarchitects.gr
Κωδικός αναφοράς για τον τίτλο του email: A&S_ARC_03_2023

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share