Το αρχιτεκτονικό γραφείο Divercity Architects με έδρα την Αθήνα αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με στόχο μόνιμη απασχόληση.

Επιθυμητά προσόντα:

-2+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

-Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCad, Rhinoceros, Vray for Rhino

-Γραφιστικές δυνατότητες με χρήση των προγραμμάτων: Photoshop, InDesign, Illustrator

-Εμπειρία σε προγράμματα BIM (Revit) αποτελούν πλεονέκτημα

-Γνώσεις ΝΟΚ και Διαδικασιών Αδειοδότησης αποτελούν πλεονέκτημα

Παρακαλούμε για την αποστολή CV+portfolio στο [email protected]

Divercity Architects is seeking experienced Architects (with 2+ years experience) to join our Athens studio. The ideal candidates should have strong design skills. Experience with different stages of a project is a plus.

Requirements:

-Minimum 2 years of professional experience in architectural practice

-High level proficiency in AutoCAD, Rhinoceros, V-Ray for Rhino

-Strong graphic skills in Adobe Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator)

-Experience in BIM programs (Revit) is a plus

-Experience in NOK and planning requirements and procedures is a plus

Please send us your CV + portfolio to [email protected]

Tagged as: architect, design, divercity architects, engineer

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share