Αναζητάμε αρχιτέκτονα μηχανικό να ενταχθεί στην ομάδα μας!

Γενική περιγραφή θέσης  

Επεξεργασία και επίλυση προβλημάτων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο.

Επιμέρους αρμοδιότητες θέσης

 • Αρχιτεκτονική σύνθεση 2D + 3D   σε επίπεδο εσωτερικού χώρου και σε επίπεδο κτιρίου.
 • Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης και διαγραμμάτων δόμησης βάσει Ν.Ο.Κ.
 • Αναζήτηση και επεξεργασία όρων δόμησης , πολεοδομικών εγγράφων και διαδικασιών.
 • Συλλογή και κατανόηση στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης μιας κατασκευής σε εξέλιξη η ενός κτιρίου (παρουσία στο έργο, αυτοψία, μέτρηση)
 • Επικοινωνία με το δίκτυο των συνεργατών μηχανικών, με προμηθευτές, με υπηρεσίες δόμησης.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση των εργαλείων 2d (AutoCAD)  3d ( Sketchup + Vray ή Rhino + Vray )
 • Πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας (NΟΚ + N.4495/17)
 • Καλή γνώση των υλικών και της κατασκευαστικής διαδικασίας ενός έργου

Θα συνεκτιμηθούν η γνώση και η εμπειρία σε :

 • Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτες εφαρμογής και επίβλεψης ενός έργου
 • BIM προγράμματα (Revit) και σε Adobe Suite (Photoshop, In Design, Illustrator)

Δεξιότητες

 • Θετικό και ομαδικό πνεύμα με οργανωτικές και δημιουργικές δεξιότητες
 • Αποτελεσματική επικοινωνία γραπτή και προφορική
 • Διαχείριση χρόνου και αξιολόγηση προτεραιοτήτων
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share