Το αρχιτεκτονικό γραφείο CreateNewIdeas Architects, με έδρα το Μετς,
αναζητά αρχιτέκτονα για συνεργασία με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε
αρχιτεκτονικές μελέτες. Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία σε εργοτάξιο
και η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d και 3d.

Αποστολή βιογραφικού
και portfolio στο: info@createnewideas.eu

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share