Η εταιρία VARANGIS FURNITURE & INTERIORS ΑΕ, που δραστηριοποιείται στον χώρο των επίπλων και των ειδικών επαγγελματικών έργων, ζητά να προσλάβει, με σύμβαση αορίστου χρόνου, Σχεδιαστή /-τρια 2D/3D

Αρμοδιότητες :
·       Συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων για διερεύνηση και καταγραφή, βάσει επιμετρήσεων χώρων, των αναγκών των πελατών B2B
·       Συνεργασία με μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές & διακοσμητές
·       Δημιουργικό (Μελέτη) και σχεδιαστικό (Κατόψεις – Προοπτικά  – Παρουσίαση) μέρος των προτάσεων και παρουσίασή τους στους ενδιαφερόμενους πελάτες
·       Κοστολόγηση των προτάσεων / κατασκευών και επιλογή / προμήθεια υλικών κατασκευής
·       Παρακολούθηση και επίβλεψη των κατασκευών στο χώρο του έργου σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων
·       Συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας και του κλάδου

Απαραίτητες Δεξιότητες και Προσόντα:
·        Άριστη γνώση AutoCAD, 3DS Max, Adobe Photoshop, Illustrator
·        Τίτλο σπουδών σχετικό με το αντικείμενο
·        Άριστη Γνώση Αγγλικών με ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο
·        Άριστη γνώση MS OFFICE
·        Επικοινωνιακές ικανότητες
·        Υψηλή αισθητική, δημιουργικότητα και αντίληψη
·        Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Πρόσθετα Πλεονεκτήματα:
·        Προηγούμενη εργασία ως Interior Designer και η ενασχόληση με τον τομέα του επίπλου
·        Προηγούμενη εμπειρία από συνεργασία με Κατασκευαστικές Εταιρείες, Αρχιτεκτονικά και Διακοσμητικά γραφεία

Η Εργασία στην VARANGIS FURNITURE & INTERIORS προσφέρει:
·        Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας
·        Απόκτηση γνώσεων υψηλού επιπέδου με συμμετοχή σε σημαντικά έργα αιχμής
·        Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
·        Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
·        Ευχάριστες και ταυτόχρονα απαιτητικές συνθήκες εργασίας

Εφόσον σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε με e-email το βιογραφικό σας σημείωμα στο career@varangis.gr με κωδικό θέσης ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 2D/3D

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share