Η εταιρία VARANGIS FURNITURE & INTERIORS ΑΕ, που δραστηριοποιείται στον χώρο των επίπλων και των ειδικών επαγγελματικών έργων, ζητά να προσλάβει, με σύμβαση αορίστου χρόνου, Αρχιτέκτονα / Interior Designer για τη στελέχωση του Τμήματος Σχεδιασμού στα γραφεία της στο Μαρούσι και στη μονάδα παραγωγής της στο Σχηματάρι Βοιωτίας:

Αρμοδιότητες:
·        Δημιουργικό (Μελέτη) και σχεδιαστικό (Κατόψεις – Προοπτικά  – Παρουσίαση) μέρος των προτάσεων και παρουσίασή τους στους ενδιαφερόμενους πελάτες
·        Κοστολόγηση των προτάσεων / κατασκευών και επιλογή / προμήθεια υλικών κατασκευής
·        Παρακολούθηση και επίβλεψη των κατασκευών στο χώρο του έργου
·        Συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας και του κλάδου

Απαραίτητες Δεξιότητες και Προσόντα:
·        Άριστη γνώση AutoCAD, 3DS Max, Adobe Photoshop, Illustrator
·        Τίτλο σπουδών σχετικό με το αντικείμενο
·        Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
·        Άριστη γνώση MS Office
·        Άριστη γνώση Αγγλικών
·        Υψηλή αισθητική, δημιουργικότητα και αντίληψη
·        Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα
·        Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Πρόσθετα Πλεονεκτήματα:
·        Προηγούμενη εργασία ως Αρχιτέκτονας / Interior Designer σε εταιρία στον τομέα του επίπλου και των ειδικών κατασκευών ξύλου
·        Προηγούμενη εμπειρία από συνεργασία με Κατασκευαστικές Εταιρείες, Αρχιτεκτονικά και Διακοσμητικά γραφεία

Η Εργασία στην VARANGIS FURNITURE & INTERIORS προσφέρει:
·        Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας
·        Συμμετοχή σε σημαντικά έργα αιχμής
·        Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
·        Ευχάριστες και ταυτόχρονα απαιτητικές συνθήκες εργασίας

Εφόσον σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε με e-email το βιογραφικό σας σημείωμα στο career@varangis.gr με κωδικό θέσης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ / INTERIOR DESIGNER

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share