Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο στελέχωσης της Αρχιτεκτονικής Σχολής, ζητά να προσλάβει διδακτικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες των προγραμμάτων (προπαρασκευαστικό, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό).

 

Προφίλ υποψηφίων

Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών Αρχιτεκτονικής – 5ετούς φοίτησης (απαραίτητη προϋπόθεση)
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ιδιαιτέρως επιθυμητό)
Διδακτορικό τίτλο σπουδών (ιδιαιτέρως επιθυμητό)
Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στην μεταλυκειακή ή τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εξοικείωση με το Βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης
Άριστη γνώση αγγλικών (απαραίτητη προϋπόθεση)

 

Το Κολλέγιο προσφέρει:

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων)
Εργασία σε ένα ευχάριστο και σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή καταξίωση

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share