Το αρχιτεκτονικό γραφείο Revergo Architecture αναζητά πολιτικό μηχανικό για μόνιμη απασχόληση στη Λευκάδα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις :
-τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας,
-άριστη γνώση Autocad 2D

Θα εκτιμηθούν:
-εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή
-γνώση ΝΟΚ
-ευχέρεια στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Sketchup

Μπορείτε να στείλετε το CV και το portfolio σας στο info@revergo.com

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share