Το γραφείο Piemonte Samsarelou Architects αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό με επιθυμητά προσόντα:

  •  Με πολύ καλή επαγγελματική εμπειρία (5+) και ευχέρεια στον σχεδιασμό/σύνθεση κτιρίων καθώς και στην εκπόνηση σχεδίων εφαρμογής, σχεδίων έκδοσης οικοδομικών αδειών και δυνατότητα επίβλεψης των σχεδίων αυτών
  • Άριστη γνώση του Ν.Ο.Κ και της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών
  • Πολύ καλή γνώση 2D+3D προγραμμάτων
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Adobe Photoshop, MS Office
  • Δίπλωμα οδήγησης και Ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό και πρόσφατο δείγμα (portfolio) της δουλειάς τους στο info@pisaa.eu

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share