Οι schema 4 architects αναζητούν αρχιτέκτονα μηχανικό για θέση Senior Architect, για πλήρη απασχόληση στο γραφείο τους στη Θεσσαλονίκη.

Απαιτούμενα προσόντα:

·        Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων

·        Άριστη γνώση προγραμμάτων 2D & 3D modelling (Autocad, 3DsMax ή Rhino ή Sketchup), Adobe suite & MS Office

·        Εμπειρία χρήσης  προγράμματος BIM (REVIT)

·        Οργανωτική, επικοινωνιακή και συνθετική ικανότητα

·        Άριστη γνώση ΝΟΚ και λοιπών κανονισμών

·        Εμπειρία στην εκπόνηση όλων των σταδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης

·        Εμπειρία στην παρακολούθηση κατασκευής

Αποστολή CV και portfolio στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share