Το γραφείο αρχιτεκτονικής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΛΛΑΣ
και συνεργάτες
επιθυμεί συνεργασία με αρχιτέκτονα

απαραίτητα
3d modeling + rendering
2ετής εμπειρία τουλάχιστον

προαιρετικά
Γνώσεις ΝΟΚ
ΠΜΣ Συντήρηση και Αποκατάσταση

αποστολή βιογραφικού/portfolio: [email protected]

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share