Το τμήμα αρχιτεκτονικών μελετών  της εταιρείας Consortis, αναζητά αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες.
Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D + 3D.
Eπιθυμητή η γνώση ΝΟΚ, κανονισμών και γνώση Revit.
Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: info@consortis.gr

 

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share