Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο VERYKIOS Architecture+Construction, αναζητά νέο μέλος να εντάξει στην ομάδα του με κύριο ρόλο την υποστήριξη και την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής του γραφείου. Θέση γραφείου/εργοταξίου με πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα Προσόντα

 • Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός Απόφοιτος Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στην Κατασκευή Κτιριακών Έργων
 • Εμπειρία σε αρχιτεκτονικά τελειώματα
 • Autocad 2d
 • MS Office
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ
 • Ικανότητα Οργάνωσης, Συντονισμού και Διαχείρισης πολλαπλών Εργασιών
 • Ομαδικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία

 

Ενδεικτικά καθήκοντα ως μέλος Ομάδας

 • Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών εργοταξίου
 • Συντονισμός Μελετών και έλεγχος ορθής εφαρμογής
 • Προμετρήσεις και επιμετρήσεις έργου
 • Σύνταξη αναφορών εξέλιξης έργου
 • Παρακολούθηση και τήρηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου
 • Αποτύπωση και Σχεδιασμός Κτιριακών έργων
 • Διαχείριση Υπεργολάβων – προμηθευτών – υλικών

 

Αποστολή βιογραφικών με τηλέφωνο επικοινωνίας στο [email protected] με θέμα: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CV4.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share