Οι Free Architects αναζητούν αρχιτέκτονα/ interior designer για να επεκτείνουν την ομάδα τους.

Η θέση προσφέρει την ευκαιρία για συμμετοχή σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, από την σχηματική μελέτη μέχρι και την ολοκλήρωση της κατασκευής.

 

Επιθυμητά προσόντα:

– Γνώση σχεδιασμού και σύνθεσης με έμφαση στην λεπτομέρεια

– Γνώση Autocad και Photoshop

– Γνώση προγραμμάτων 3d modeling και rendering (SketchUp/ Vray ή αντίστοιχα)

– Γραφιστικές ικανότητες παρουσιάσεων

 

 

 

 

 

Tagged as: architect, interior architect, interior designer

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share