Το αρχιτεκτονικό γραφείο Ε. Apostolatos Architects & Associates Engineers αναζητά αρχιτέκτονα/ισσα με εμπειρία σε μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση ΝΟΚ, κανονισμών, διαδικασία έκδοσης αδειών και σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share