ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ή ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ή ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΕΕ. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

ΤΗΛ:6947443566

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share