Το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 8-9 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες σύνθετων έργων, και ως υπεύθυνος ομάδας έργου (project architect). Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, μελέτης εφαρμογής, σχεδιαστικών προγραμμάτων και Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share