Το αρχιτεκτονικό γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς για πλήρη απασχόληση, ώστε να ενταχθούν στην ομάδα του γραφείου.

Προσόντα και απαιτήσεις :

Θέση Α :

– Πτυχίο Aρχιτέκτονα Μηχανικού

– Άριστη γνώση των προγραμμάτων: AutoCAD, Revit, Photoshop, Illustrator, Microsoft Office

– Άριστη γνώση προγραμμάτων 3D φωτορεαλισμού: Revit + Εnscape/V-ray ή 3D Studio Max/V-ray

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

– 3-ετή εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία

– Επιθυμητές οι συνθετικές και γραφιστικές ικανότητες

–Απαιτείται η καλή συνεργασία με ομάδα

Θέση Β :

– Πτυχίο Aρχιτέκτονα Μηχανικού

– Άριστη γνώση των προγραμμάτων: AutoCAD, Revit, Microsoft Office, ΜS Project (λογισμικό διαχείρισης έργου)

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

– 5-ετή εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία

– Εμπειρία σε όλα τα στάδια του έργου (προμελέτη, έκδοση αδειών, επίβλεψη εργοταξίου, σύνταξη προϋπολογισμού έργου, σύνταξη μελετών εφαρμογής)

– Απαιτούνται γνώσεις σε θέματα ΝΟΚ

–Απαιτείται η καλή συνεργασία με ομάδα

 

Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο email: info@roigiannopoulou.com

Tagged as: architect-engineer

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share