Προσφέρεται θέση εργασίας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο αρχιτεκτονικό / τεχνικο γραφείο DALIANIS ARCHITECTS με έδρα την Κηφισιά.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

Θεμελιώδης γνώση των Η/Μ μελετών και ΚΕΝΑΚ που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών
Ενθουσιασμός και θέληση για γνώση και πρόοδο
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
Εκπόνηση Η/Μ μελετών για μικρά και μεσαία έργα

Θα εκιμηθεί η εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών εφαρμογής Η/Μ και ΚΕΝΑΚ καθώς και η γνώση Archicad.

Μπορείτε να στέιλετε το βιογραφικό σας στο email που βρίσκεται παρακάτω.

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share