Η Κατασκευαστική εταιρεία  ‘KSD’, αναζητάει αρχιτέκτονα μηχανικό για άμεση συνεργασία.

Αρμοδιότητες

Μελέτη νέων κτιρίων, τροποποιήσεων, ανακαινίσεων και συντηρήσεων.
Έκδοση αδειών δόμησης, αποτυπώσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής.
Άριστη γνώση 2d & 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Εμπειρία στην Έκδοση Οικοδομικών Αδειών & αποτυπώσεων.
Άριστη Γνώση ΝΟΚ & Ν. 4495.
Αποστολή CV και Portfolio στο info@ksdtechniki.gr

Tagged as: https://www.ksdtechniki.gr/

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share