Το γραφείο Mari Goga Architecture ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία 5 -10 έτη για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d (Αutocad) και 3d (Sketch Up εναλλακτικά Rhino ή 3D Studio max και Vray), Adobe Suite.

·         Ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση

·         Γνώση του ΝΟΚ και εν γένει των κανονισμών και της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών

·         Εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής και κατασκευαστικά σχέδια

·         Γνώση αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε τα βιογραφικά σας συνοδευόμενα από ενδεικτικό δείγμα δουλειάς στο: info@marigoga.com

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share