Αναζητούμε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Μελετητή για ενσωμάτωση στην ομάδα μας! Το Μελετητικό γραφείο Α. Υφαντής Ε.Π.Ε (Yfantis Engineering) ιδρύθηκε το 1996 και είναι μέλος του ομίλου Sychem A.E. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το γραφείο περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Kτιριακές μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.
 • Μελέτες μηχανοστασίων
 • Ενεργειακές μελέτες.
 • Mελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων SPA και κολυμβητικών δεξαμενών.

Responsibilities

Οι αρμοδιότητες του ρόλου περιλαμβάνουν:

 • Σχεδίαση κτιριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ασθενή, ισχυρά, γειώσεις, UPS κλπ)
  σχεδίαση ηλεκτρολογικών πινάκων (μονογραμμικά, σχέδιο ηλεκτρολογικού πίνακα)
 • Εμπειρία εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών εφαρμογής, (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων, πολυκαταστήματα, βιομηχανίες, κλπ.).
 • Εμπεριστατωμένη γνώση ελληνικών και διεθνών κανονισμών (ΕΛΟΤ, EN, BS, κλπ.)
 • Γνώσεις Αυτοματισμού
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις ομάδας έργου.

Benefits

 •  Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης.
 • Άριστες προοπτικές για μακροχρόνια συνεργασία.

Basic Requirements

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε τμήμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • 5+ έτη προϋπηρεσίας σε μελέτες κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ.
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Οργανωτικότητα.
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου.

Tagged as: design engineering, electrical design engineering, electrical engineering

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share