Το αρχιτεκτονικό γραφείο DOMES ARCHITECTS στην Αγία Παρασκευή Αττικής αναζητά έμπειρη-ο αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία και εμπλοκή σε αρχιτεκτονικές μελέτες.

Η θέση απαιτεί:

–          Εμπειρία 5- 10 ετών σε όλα τα στάδια μελετών (προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής)

–          Εργοταξιακή εμπειρία

–          Εμπειρία σε Project Management

–          Εμπειρία σε Construction Management

–          Οργανωτικές ικανότητες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

–          Γνώσεις νομοθεσίας και ΝΟΚ

–          Άριστη γνώση των προγραμμάτων: AutoCAD και Revit (ή/και Archicad)

–          Ευχέρεια στην χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)

Αποστολή portfolio και βιογραφικών στο [email protected] με κοινοποίηση στο [email protected]

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share