ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ

About the Company

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ διαθέτει πάνω από 40 χρόνια εμπειρία μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής κτιρίων, πολλών διαφορετικών χρήσεων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Καλύπτει όλο το φάσμα των ειδικοτήτων που απαιτούνται για ένα κτίριο, Αρχιτεκτονικά- Στατικά- Ηλεκτρομηχανολογικά- Τοπογραφικά.
Εξειδικεύεται στην μέθοδο BIM επιτυγχάνοντας μείωση του απαραίτητου χρόνου εκπόνησης της μελέτης, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι ασυμβατότητες μεταξύ των διάφορων μελετών.
Αναλαμβάνει την επίβλεψη έργων επιτυγχάνοντας την εφαρμογή της μελέτης εντός προϋπολογισθέντως κόστους και με υψηλή ποιότητα κατασκευής.
Εξασφαλίζει την ποιοτική εκπόνηση των μελετών με πιστοοιημένες διαδικασίες κατά ISO 9001 από το 2012.
Παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη ανανεώνοντας τακτικά τον εξοπλισμό του, και προσφέρει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share