Μηχανικός εργοταξίου με εμπειρία σε διαχείριση κτιριακών έργων, ικανότητα χαράξεων, τεχνικές γνώσεις και ικανότητα σύνταξης προϋπολογισμών.

Γνώση χρήσεως σχεδιαστικών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο work@nataliakokosalaki.gr

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share