Η τεχνική εταιρεία Human Point αναζητά έμπειρο μηχανικό εργοταξίου απόφοιτο τεχνικής ή πανεπιστημιακής σχολής για απασχόληση σε έργα στην Αθήνα και στην Μύκονο.

Τομείς εργασίας :
Συντονισμός υπεργολάβων και προμηθευτών, έρευνα και προμήθεια υλικών, σύνταξη χρονικού προγραμματισμού/οργανογράμματος, τήρηση ημερολογίου, σύνταξη αναφορών προόδου εργασιών, σύνταξη επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων υπεργολάβων, ενημέρωση λογιστηρίου και προμηθευτών.

Παρέχεται δημιουργικό περιβάλλον εργασίας,  ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, μπόνους επίτευξης στόχων και έξοδα μετακινήσεων.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σας στο: info@humanpoint.eu

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share