Το γραφείο oiko-architects προσκαλεί νέους αρχιτέκτονες με εργασιακή εμπειρία άνω των 2 ετών.
Απαιτείται άριστος χειρισμός του Autocad, ζητείται γνώση των Revit & SketchUp.
Παρακαλούμε για την αποστολή CV και portfolio -σε pdf, max 10MB- στη διεύθυνση apply@oiko-architects.gr

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share