Το αρχιτεκτονικό γραφείο ALPHA GROUP ARCHITECTS αναζητά αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε εργοτάξιο, ως υπεύθυνος εργοταξίου, με μόνιμη εγκατάσταση για έργα εκτός Αττικής καθ’ όλη τη διάρκεια στον τόπο του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση AUTOCAD, εκπόνηση σχεδίων εφαρμογής και κατασκευαστικών λεπτομερειών. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: info@agroup-architects.gr

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share